§ 2. - Zmiana rozporządzenia w sprawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji... - Dz.U.2018.2284 - OpenLEX

§ 2. - Zmiana rozporządzenia w sprawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2284

Akt utracił moc
Wersja od: 7 grudnia 2018 r.
§  2. 
Zgłoszenia, o których mowa w art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej, przekazane i nierozpatrzone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, są weryfikowane zgodnie z § 6a rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.