§ 3. - Zmiana rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków. - Dz.U.2021.1781 - OpenLEX

§ 3. - Zmiana rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1781

Akt jednorazowy
Wersja od: 30 września 2021 r.
§  3. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.