Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1607

| Akt jednorazowy
Wersja od: 28 sierpnia 2017 r.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r.