§ 2. - Zmiana rozporządzenia w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach... - Dz.U.2022.940 - OpenLEX

§ 2. - Zmiana rozporządzenia w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.940

Akt jednorazowy
Wersja od: 29 kwietnia 2022 r.
§  2. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 30 kwietnia 2022 r.