Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.780

| Akt jednorazowy
Wersja od: 29 kwietnia 2020 r.
§  2. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 4 maja 2020 r., z wyjątkiem § 1 pkt 1 lit. a i c oraz pkt 4, które wchodzą w życie z dniem 6 maja 2020 r.