§ 2. - Zmiana rozporządzenia w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni medycznych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.645

Akt jednorazowy
Wersja od: 9 kwietnia 2020 r.
§  2. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 10 kwietnia 2020 r.