Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.428

| Akt jednorazowy
Wersja od: 13 marca 2020 r.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.