Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.428

| Akt jednorazowy
Wersja od: 13 marca 2020 r.
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej (Dz. U. poz. 2323 oraz z 2019 r. poz. 2212) w § 8 uchyla się pkt 2.