§ 2. - Zmiana rozporządzenia w sprawie badań lekarskich i psychologicznych kandydatów do objęcia urzędu sędziego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.1522

Akt jednorazowy
Wersja od: 22 września 2016 r.
§  2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.