§ 2. - Zmiana rozporządzenia - Regulamin urzędowania sądów powszechnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1808

Akt jednorazowy
Wersja od: 29 sierpnia 2022 r.
§  2. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2022 r.