§ 3. - Zmiana rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1933 r. o zasadach zaszeregowania funkcjonariuszów państwowych do... - Dz.U.1945.21.126 - OpenLEX

§ 3. - Zmiana rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1933 r. o zasadach zaszeregowania funkcjonariuszów państwowych do grup uposażenia i automatycznego przechodzenia nauczycieli do wyższych grup uposażenia, o dodatkach lokalnych, funkcyjnych i służbowych oraz o umundurowaniu niższych funkcjonariuszów państwowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1945.21.126

Akt utracił moc
Wersja od: 11 czerwca 1945 r.
§  3.
Zaszeregowanie nauczycieli do grup uposażenia w myśl przepisów niniejszego rozporządzenia następuje z ważnością od 1 stycznia 1945 r. Przepisy o zasadach automatycznego przechodzenia nauczycieli do wyższych grup uposażenia ustalone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr 102, poz. 781) uważa się za zawieszone na czas od 1 września 1939 r. do 31 grudnia 1944 r.