Art. 3. - Zmiana rozporządzenia cesarskiego z dnia 31 sierpnia 1915 r. o amortyzacji dokumentów. - Dz.U.1928.21.181 - OpenLEX

Art. 3. - Zmiana rozporządzenia cesarskiego z dnia 31 sierpnia 1915 r. o amortyzacji dokumentów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1928.21.181

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 marca 1928 r.
Art.  3.

Wykonanie rozporządzenia niniejszego porucza się Ministrowi Sprawiedliwości w porozumieniu z Ministrem Skarbu.