Art. 2. - Zmiana rozporządzenia cesarskiego z dnia 31 sierpnia 1915 r. o amortyzacji dokumentów. - Dz.U.1928.21.181 - OpenLEX

Art. 2. - Zmiana rozporządzenia cesarskiego z dnia 31 sierpnia 1915 r. o amortyzacji dokumentów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1928.21.181

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 marca 1928 r.
Art.  2.

Do spraw, wszczętych na mocy rozporządzenia cesarskiego, wymienionego w art. 1, stosować należy przepisy tegoż rozporządzenia ze zmianami, zawartemi w rozporządzeniu niniejszem.