Art. 2. - Zmiana Regulaminu Procesowego Górnośląskiego Trybunału Rozjemczego, przewidzianego w polsko-niemieckiej Konwencji... - Dz.U.1933.39.316 - OpenLEX

Art. 2. - Zmiana Regulaminu Procesowego Górnośląskiego Trybunału Rozjemczego, przewidzianego w polsko-niemieckiej Konwencji Górnośląskiej, podpisanej w Genewie dnia 15 maja 1922 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1933.39.316

Akt jednorazowy
Wersja od: 30 maja 1933 r.
Artykuł  II

Niniejsze zmiany Regulaminu Procesowego wchodzą w życie w 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej i w Reichsgesetzblatt des Deutschen Reichs.

Bytom, dnia 28 marca 1933 r.

Trybunał Rozjemczy dla Górnego Śląska