Art. 8. - Zmiana przepisów w sprawie opłat stemplowych. - Dz.U.1935.27.200 - OpenLEX

Art. 8. - Zmiana przepisów w sprawie opłat stemplowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1935.27.200

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1947 r.
Art.  8.

Wykonanie ustawy niniejszej porucza się Ministrowi Skarbu w porozumieniu z innymi właściwymi ministrami.