Art. 4. - Zmiana przepisów w sprawie opłat stemplowych. - Dz.U.1935.27.200 - OpenLEX

Art. 4. - Zmiana przepisów w sprawie opłat stemplowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1935.27.200

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1947 r.
Art.  4.

W art. 17 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 października 1933 r. o przejmowaniu na własność Państwa gruntów za niektóre należności pieniężne (Dz. U. R. P. Nr. 85, poz. 658) tekst obecny zaopatruje się w oznaczenie "1)" i uzupełnia się następującym nowym ustępem; "2) Decyzja o przejęciu jest wolna od opłaty stemplowej.".