Art. 2. - Zmiana przepisów ustawy postępowania cywilnego, dotyczących zabezpieczenia powództw i egzekucyj wyroków przeciwko związkom komunalnym w okręgach sądów apelacyjnych w Warszawie, Lublinie i Wilnie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1928.97.860

| Akt jednorazowy
Wersja od: 5 grudnia 1928 r.
Art.  2.

Artykuł 12951 w brzmieniu, przez niniejszą ustawę ustalonem, ma zastosowanie do wyroków, zapadłych w drugiej instancji przed wydaniem ustawy niniejszej; rozpoczęta z tych wyroków egzekucja na wniosek, związków komunalnych będzie wstrzymana do czasu upływu wskazanych w tym artykule terminów.