Art. 6. - Zmiana przepisów postępowania w sprawach cywilnych. - Dz.U.1958.18.75 - OpenLEX

Art. 6. - Zmiana przepisów postępowania w sprawach cywilnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1958.18.75

Akt utracił moc
Wersja od: 12 kwietnia 1958 r.
Art.  6.
§  1.
Sprawy, które przechodzą na podstawie niniejszej ustawy do właściwości rzeczowej sądów powiatowych, a zostały wszczęte przed dniem wejścia w życie tej ustawy, podlegają rozpoznaniu aż do ich prawomocnego zakończenia według przepisów dotychczasowych.
§  2.
Jednakże sprawa, w której wyrok sądu wojewódzkiego zostanie w całości uchylony przez Sąd Najwyższy po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, podlega dalszemu rozpoznaniu przez właściwy miejscowo sąd powiatowy.

Trwa ładowanie dokumentów powiązanych...