Art. 4. - Zmiana przepisów postępowania w sprawach cywilnych. - Dz.U.1958.18.75 - OpenLEX

Art. 4. - Zmiana przepisów postępowania w sprawach cywilnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1958.18.75

Akt utracił moc
Wersja od: 12 kwietnia 1958 r.
Art.  4.

Art. 3961 § 2 i 3 nie stosuje się do podań o złożenie rewizji nadzwyczajnej wniesionych przed dniem wejścia życie niniejszej ustawy.