Zmiana przepisów o należnościach za podróże służbowe, delegacje (odkomenderowania) i przeniesienia odbywane poza granicami Państwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1930.66.521

| Akt jednorazowy
Wersja od: 26 września 1930 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 10 września 1930 r.
w sprawie zmiany przepisów o należnościach za podróże służbowe, delegacje (odkomenderowania) i przeniesienia odbywane poza granicami Państwa.

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 9 października 1923 r. o uposażeniu funkcjonarjuszów państwowych i wojska (Dz. U. R. P. Nr. 116, poz. 924) i art. 6 § 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1923 r. o uposażeniu sędziów w sądownictwie powszechnem i administracyjnem oraz prokuratorów (Dz. U. R. P. Nr. 134, poz. 1107) zarządza się co następuje:
W § 20 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 września 1925 r. o należnościach za podróże służbowe, delegacje (odkomenderowania) i przeniesienia, odbywane poza granicami Państwa przez funkcjonarjuszów państwowych, sędziów, prokuratorów oraz wojskowych (Dz. U. R. P. Nr. 101, poz. 711) dodaje się po ustępie pierwszym nowy ustęp treści następującej: "Kierownikom Urzędów Zagranicznych, korzystającym z mieszkania reprezentacyjnego, umeblowanego przez Skarb Państwa, zwraca się udowodnione koszta przewozu własnych przedmiotów urządzenia domowego w wysokości nieprzekraczającej 331/3 % norm ustalonych w poprzednim ustępie".
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.