Zmiana przepisów o djetach i kosztach podróży. - Dz.U.1923.47.324 - OpenLEX

Zmiana przepisów o djetach i kosztach podróży.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.47.324

Akt utracił moc
Wersja od: 1 kwietnia 1923 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 20 kwietnia 1923 r.
w sprawie zmiany przepisów o djetach i kosztach podróży.

Na zasadzie postanowień o normowaniu poborów niestałych i ubocznych, zawartych w ustawach z dnia 13 lipca 1920 r. (Dz. U. R. P. № 65, poz. 429-431 i 433-436) i w ustawie i dnia 31 marca 1922 r. (Dz. U. R. P. № 28 poz. 226) zarządza się co następuje:
Normalne djety dzienne, określone w § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 marca 1923 r. (Dz. U. R. P. № 28 poz. 168), ustala się jak następuje:
Dla urzędników:
Ist.sł.na2.966mk.
II"""2.358"
III"""2.358"
IV"""2.358"
V"""2.112"
VI"""1.782"
VII"""1.526"
VIII"""1.184"
IX"""1.184"
X"""1.014"
XI"""1.014"
XII"""1.014".
Dla sędziów i prokuratorów:
a)pobierającychuposażeniegrupyIna1.782mk.
b)"""II"2.112"
c)"""III i IV"2.358"
Dla profesorów państwowych szkół akademickich:
Dla profesorów zwyczajnych na2.358mk.
Dla"nadzwyczajnych na2.112
Dla zastępców profesorów na1.782"
Dla adiunktów, kustoszów, prosektorów, konstruktorów i obserwatorów na1.526"
Dla asystentów starszych na1.184"
Dla asystentów młodszych (demonstratorów, elewów) na1.014"
Dla wyższych funkcjonarjuszów Policji Państwowej:
Ist.sł.na2.358mk.
II"""2.112"
III"""2.112"
IV"""1.782"
Vst.sł.na1.782"
VI"""1.526"
VII"""1.184"
VIII"""1.184"
Aplikanci sądowi i egzaminowani, zastępcy sędziów śledczych i asesorowie sądowi z b. dzielnicy pruskiej otrzymują1.526"
Inni aplikanci sądowi1.184"
Pracownicy kolejowi otrzymują:
1st.pł.2.358mk.
2""2.112"
3""1.782"
4""1.526"
5""1.184"
6""1.184"
7""1.014"
8""1.014"
9""1.014"
10""768"
11""768"
12""768"
13""768"
14""608"
15""608"
Funkcjonarjusze niżsi od 1 st. pł. do 4 stopnia płacy na608mk.
Funkcjonarjusze niżsi od 5 st. pł. do 9 st. pł. tudzież pomocnicy kancelaryjni w b. zaborze austrjackim768"
Posterunkowi i starsi posterunkowi Policji Państwowej950mk.
Przodownicy i starsi przodownicy Policji Państwowej1.014"
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie Z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 kwietnia 1923 r.