Zmiana przepisów, dotyczących kwitów wywozowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1933.1.4

| Akt jednorazowy
Wersja od: 10 stycznia 1933 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRÓW: SKARBU, PRZEMYSŁU I HANDLU ORAZ ROLNICTWA I REFORM ROLNYCH
z dnia 5 grudnia 1932 r.
w sprawie zmiany przepisów, dotyczących kwitów wywozowych.

Na podstawie art. 7 punkt d) ustawy z dnia 31 lipca 1924 r. w przedmiocie uregulowania stosunków celnych (Dz. U. R. P. Nr. 80, poz. 777) zarządza się co następuje:
Paragraf 3 rozporządzeń Ministrów Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa: z dnia 9 grudnia 1925 r. w sprawie zwrotu ceł przy wywozie maszyn i narzędzi rolniczych (Dz. U. R. P. Nr. 123, poz. 880); z dnia 10 sierpnia 1927 r. w sprawie zwrotu cła przy wywozie kapeluszy i stożków (Dz. U. R. P. Nr. 74, poz. 650); z dnia 29 lutego 1928 r. w sprawie zwrotu ceł przy wywozie materjałów wybuchowych (Dz. U. R. P. Nr. 27, poz. 255); z dnia 4 kwietnia 1928 r. w sprawie zwrotu cła przy wywozie przędzy barwionej (Dz. U. R. P. Nr. 47, poz. 469); z dnia 6 sierpnia 1928 r. w sprawie zwrotu cła przy wywozie odlewów żeliwnych (Dz. U. R. P. Nr. 76, poz. 683); z dnia 6 sierpnia 1928 r. w sprawie zwrotu cła przy wywozie przędzy jedwabiu sztucznego (Dz. U. R. P. Nr. 76, poz. 684); z dnia 7 września 1928 r. w sprawie zwrotu cła przy wywozie mebli giętych (Dz. U. R. P. Nr. 84, poz. 742); z dnia 12 października 1928 r. w sprawie zwrotu cła przy wywozie chloranu potasu (Dz. U. R. P. Nr. 91, poz. 799); z dnia 12 listopada 1928 r. w sprawie zwrotu cła przy wywozie wyrobów szklanych (Dz. U. R. P. Nr. 103, poz. 920); z dnia 19 listopada 1928 r. w sprawie zwrotu cła przy wywozie maszyn włókienniczych (Dz. U. R. P. Nr. 96, poz. 851); z dnia 4 stycznia 1929 r. w sprawie zwrotu cła przy wywozie ceraty (Dz. U. R. P. Nr. 10, poz. 82); z dnia 31 stycznia 1929 r. w sprawie zwrotu cła przy wywozie bieli cynkowej (Dz. U. R. P. Nr. 11, poz. 91); z dnia 20 września 1929 r. w sprawie zwrotu cła przy wywozie masła (Dz. U. R. P. Nr. 71, poz. 539); z dnia 31 grudnia 1929 r. w sprawie zwrotu ceł przy wywozie cjanków, żelazocjanków, błękitów oraz ługu potasowego (Dz. U. R. P. z 1930 r. Nr. 5, poz. 44); z dnia 6 lutego 1930 r. w sprawie zwrotu ceł przy wywozie wytworów hutniczych walcowanych oraz niektórych wyrobów metalowych (Dz. U. R. P. Nr. 8, poz. 62); z dnia 12 kwietnia 1930 r. w sprawie zwrotu ceł przy wywozie lnu trzepanego i pakuł lnianych trzepanych (Dz. U. R. P. Nr. 41, poz. 355); z dnia 28 sierpnia 1931 r. w sprawie zwrotu cła przy wywozie mięsa wieprzowego, wołowego, cielęcego i baraniego (Dz. U. R. P. Nr. 87, poz. 682); z dnia 9 września. 1931 r., w sprawie zwrotu cła przy wywozie ryżu wyłuszczonego polerowanego oraz produktów ryżowych (Dz. U. R. P. Nr. 96, poz. 731); z dnia 22 kwietnia 1932 r. w sprawie zwrotu ceł przy wywozie niektórych przetworów mięsnych (Dz. U. R. P. Nr. 37, poz. 384) oraz § 4 rozporządzenia tychże Ministrów z dnia 22 grudnia 1931 r. w sprawie zwrotu ceł przy wywozie gotowych wyrobów włókienniczych (Dz. U. R. P. Nr. 111, poz. 870) otrzymuje następujące brzmienie:

"Kwity wywozowe opiewają na okaziciela, ważne są w przeciągu roku od daty ich wystawienia i służą do otrzymania w gotówce przyznanego zwrotu cła.

Wykaz urzędów celnych upoważnionych do realizowania wymienionych kwitów wywozowych oraz tryb postępowania przy realizowaniu tych kwitów ustala Minister Skarbu i ogłasza w dzienniku urzędowym "Monitor Polski".

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Kwity wywozowe, wydane na podstawie dotychczas obowiązujących postanowień, zachowują swą ważność na przeciąg czasu, na który zostały wystawione i mogą być zrealizowane, w trybie dotychczasowym.