§ 5. - Zmiana przepisów, dotyczących egzaminu na czeladnika.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1938.7.43

| Akt utracił moc
Wersja od: 5 lutego 1938 r.
§  5.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i traci moc obowiązującą z dniem 31 grudnia 1938 r.