Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.71.487

| Akt jednorazowy
Wersja od: 31 sierpnia 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOLEI ŻELAZNYCH
z dnia 1 sierpnia 1921 r.
w przedmiocie zmiany postanowienia o ograniczeniu odpowiedzialności kolei w bezpośredniej komunikacji towarowej między stacjami kolei polskich i austrjackich.

Na mocy dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. o tymczasowem przekazaniu Ministrowi Komunikacji prawa wydawania przepisów o przewozie pasażerów, bagażu i towarów oraz ustalania taryf przewozowych na kolejach polskich (Dz. Pr. z 1919 r. № 14 poz. 152), w porozumieniu z Ministrami: Skarbu oraz Przemysłu i Handlu zarządzam co następuje:
Ograniczenie odpowiedzialności kolei w myśl ustępu II, p. 10, rozporządzenia z dnia 15 października 1919 r. o bezpośredniej komunikacji towarowej między stacjami kolei polskich i austrjackich (Dz. U. № 83 z 1919 r., poz. 456), ostatnio przedłużone rozporządzeniem z dnia 6 maja 1921 r. do końca czerwca 1921 r. (Dz. U. z 1921 r. № 50, poz. 308), przedłuża się do końca września 1921 r. z tą zmianą, że przy zgłoszeniu roszczenia w Austrji odszkodowanie nie może przekraczać kwoty 10 koron austrjackich za I kilogram, przy zgłoszeniu zaś roszczenia w Polsce kwoty 20 marek polskich za 1 kilogram.