Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.15.92

| Akt utracił moc
Wersja od: 18 lutego 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOLEI ŻELAZNYCH
z dnia 3 lutego 1921 r.
w sprawie zmiany postanowienia o ograniczeniu odpowiedzialności kolei w bezpośredniej komunikacji towarowej między stacjami polskich kolei żelaznych a Tryjestem i Fiume (Rjeką).

Na mocy dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. (Dz. Pr. z 1919 r. № 14, poz. 152), konstytucyjnie zatwierdzonego w dniu 7 kwietnia 1919 r. (Monitor Polski № 82 z dnia 10 kwietnia 1919 r.) w porozumieniu z Ministrami Skarbu oraz Przemysłu i Handlu zarządzam co następuje:
W rozporządzeniu z dnia 13 grudnia 1920 r. o bezpośredniej komunikacji towarowej między stacjami polskich kolei żelaznych a Tryjestem i Fiume (Rjeką) (Dz. Ust. R. P. z 1920 r. № 117 poz. 774), w postanowieniu regulaminowem, zamieszczonem pod A. I. I. (do art. 30, 34 i 37) kwota 5 lirów podwyższa się na 10 lirów.