Dziennik Ustaw

Dz.U.1919.80.445

| Akt jednorazowy
Wersja od: 2 października 1919 r.

ROZPORZĄDZENIE
KIEROWNIKA MINISTERSTWA KOLEI ŻELAZNYCH
o zmianie postanowienia § 81 Regulaminu Ruchu na kolejach polskich b. zaboru austrjackiego.

Na mocy punktu 4 § 2 Regulaminu Ruchu z roku 1909 (Dz. Ust. Państwa Austr.-Węgier. № 172) zmienia się na czas nadzwyczajnych stosunków powstałych wskutek przepełnienia magazynów kolejowych na stacji Lwów aż do odwołania postanowienia § 81 Regulaminu Ruchu dla stacji Lwów, jak następuje:
1) Znosi się postanowienia § 81 punkt 1 Regulaminu Ruchu co do terminu dla wykupywania listów przewozowych na wszystkich dworcach Lwowskich.

Polegające na tych postanowieniach taryfowe przepisy wykonawcze tracą swą ważność. Odbiorca jest obowiązany każdy list przewozowy w przeciągu 48 godzin po otrzymaniu zawiadomienia o nadejściu towaru wykupić i towar ze stacji w powyższym okresie czasu całkowicie zabrać.

2) Kolej może przesyłki, do 48 godzin po zawiadomieniu z jakiegokolwiek bądź powodu nie wykupione i nie zabrane, złożyć na koszt i odpowiedzialność odbiorcy na placach stacyjnych poza magazynami, albo urzędownie sprzedać. Zawiadomienie nadawcy i odbiorcy o zamierzonej sprzedaży jest niepotrzebne.

Rozporządzenie niniejsze nabiera mocy obowiązującej z dniem ogłoszenia.

Warszawa, dnia 30 września 1919 r.