Dziennik Ustaw

Dz.U.1958.22.94

| Akt utracił moc
Wersja od: 21 kwietnia 1958 r.
§  5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 21 kwietnia 1958 r.