Dziennik Ustaw

Dz.U.1958.22.94

| Akt utracił moc
Wersja od: 21 kwietnia 1958 r.
§  2. Państwowa Komisja Cen działa w zakresie określonym w art. 4 i 7 dekretu z dnia 3 czerwca 1953 r. o ustalaniu cen, opłat i stawek taryfowych (Dz. U. Nr 31, poz. 122) oraz w zakresie określonym przez Radę Ministrów na podstawie art. 2 wymienionego dekretu.