Dziennik Ustaw

Dz.U.1958.22.94

| Akt utracił moc
Wersja od: 21 kwietnia 1958 r.
§  1. Państwową Komisję Cen, działającą dotychczas jako organ Ministra Finansów w sprawach cen, opłat i stawek taryfowych, podporządkowuje się Prezesowi Rady Ministrów.