Zmiana organizacji Urzędów Skarbowych Podatków i Opłat Skarbowych w Pucku i Wejherowie w okręgu administracyjnym Izby Skarbowej w Grudziądzu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1928.84.741

| Akt utracił moc
Wersja od: 22 września 1928 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 6 września 1928 r.
w sprawie zmiany organizacji Urzędów Skarbowych Podatków i Opłat Skarbowych w Pucku i Wejherowie w okręgu administracyjnym Izby Skarbowej w Grudziądzu.

Na podstawie art. 4 i 15 ustawy z dnia 31 lipca 1919 r. o tymczasowej organizacji władz i urzędów skarbowych (Dz. P. P. P. Nr. 65, poz. 391) zarządzam co następuje:
Z zakresu działania Urzędu Skarbowego Podatków i Opłat Skarbowych w Pucku wyłącza się sprawy opłat stemplowych i podatku spadkowego i załatwianie tych spraw przekazuje się Urzędowi Skarbowemu Podatków i Opłat Skarbowych w Wejherowie.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.