Dziennik Ustaw

Dz.U.1956.54.242

| Akt utracił moc
Wersja od: 28 listopada 1956 r.
Art.  3.

Tracą moc przepisy art. 1 i 2 ustawy z dnia 26 maja 1951 r. o organizacji władz naczelnych w dziedzinie rolnictwa (Dz. U. Nr 30, poz. 236).