§ 1. - Zmiana ordynacji pocztowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1935.20.119

| Akt jednorazowy
Wersja od: 28 marca 1935 r.
§  1.
W ordynacji pocztowej, ogłoszonej w załączniku do rozporządzenia Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 21 marca 1931 r. (Dz. U. R. P. Nr. 45, poz. 392), w § 23, w ustępie drugim, w punkcie 1) zmienionym rozporządzeniem Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 22 sierpnia 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 66, poz. 499), skreśla się wyrazy: "z wyłączeniem jednak urzędów I i II klasy".