Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.83.591

| Akt jednorazowy
Wersja od: 15 października 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA POCZT I TELEGRAFÓW
z dnia 4 października 1921 r.
w sprawie zmiany opłat pocztowych za paczki do Czechosłowacji i do Austrji.

Na mocy art. 10 ustawy z dnia 27 maja 1919 r. o państwowej wyłączności poczty, telegrafu i telefonu (Dziennik Praw № 44 poz. 310) zarządza się co następuje:
§  1. Dwa ostatnie ustępy taryfy pocztowej: część B "Zagraniczna taryfa pocztowa", załączonej do rozporządzenia z dnia 18 sierpnia 1921 r. w sprawie podwyższenia opłat pocztowych, telegraficznych i telefonicznych (Dz. Ust. № 72 poz. 499 str. 1301) otrzymuje brzmienie następujące:
Od paczek wysyłanych z Polski do Czechosłowacji:Mk.
a)5klg.paczkazwykł260
b)5""ochronna390
c)5""expres pospieszna zwykła460
d)5""""ochronna590
Mk.
a)od5do10klg.paczkazwykła520
2)b)"5"10""ochronna780
c)"5"10""pospiesznazwykł720
d)"5"10"""ochronna980
Od paczek wysyłanych z Polski do Austrji:
a)5klg.paczka zwykła420
1)b)5""ochronna630
c)5""pospiesznazwykła620
d)5"""ochronna830
a)od5do10klg.paczkazwykła840
2)b)"5"10""ochronna1260
c)"5"10""pospieszna zwykła1040
d)"5"10"""ochronna1460
§  2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 15 października 1921 r.