Zmiana okręgu sądu grodzkiego w Białowieży w okręgu sądu okręgowego w Białymstoku.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1929.45.379

| Akt utracił moc
Wersja od: 27 czerwca 1929 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 10 czerwca 1929 r.
o zmianie okręgu sądu grodzkiego w Białowieży w okręgu sądu okręgowego w Białymstoku.

Na podstawie art. 270 prawa o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. R. P. z 1928 r. Nr. 12, poz. 93) zarządzam co następuje:
Utworzona rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 marca 1929 r. (Dz. U. R. P. Nr. 23, poz. 244) gmina wiejska Hajnówka zostaje włączona do okręgu sądu grodzkiego w Białowieży.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.