Dziennik Ustaw

Dz.U.1930.19.158

| Akt utracił moc
Wersja od: 19 marca 1930 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 7 marca 1930 r.
o zmianie okręgów sądów powiatowych w Druskienikach, Grodnie i Skidlu w powiecie grodzieńskim w okręgu sądu okręgowego w Grodnie.

Na podstawie art. 270 prawa o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. R. P. z 1928 r. Nr. 12, poz. 93) zarządzam co następuje:
§  1. Wyłącza się z okręgu sądu powiatowego w Druskienikach gminę Jeziory, a z okręgu sądu powiatowego w Grodnie gminę Żytomlę i włącza się je do okręgu sądu powiatowego w Skidlu.
§  2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 maja 1930 r.