Zmiana okręgów Sądów Okręgowych w Krakowie i w Nowym Sączu, zmiana okręgów Sądów Grodzkich w Jordanowie i Nowym Targu oraz utworzenie w Nowym Targu Wydziału Zamiejscowego Sądu Okręgowego w Nowym Sączu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1948.7.53

| Akt utracił moc
Wersja od: 14 lutego 1948 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 4 lutego 1948 r.
o zmianie okręgów Sądów Okręgowych w Krakowie i w Nowym Sączu, o zmianie okręgów Sądów Grodzkich w Jordanowie i Nowym Targu oraz o utworzeniu w Nowym Targu Wydziału Zamiejscowego Sądu Okręgowego w Nowym Sączu.

Na podstawie art. 1 dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 4 listopada 1944 r. o upoważnieniu do tworzenia sądów oraz zmiany ich okręgów, a ponadto do przenoszenia sędziów na inne miejsce służbowe (Dz. U. R. P. Nr 11, poz. 58) i art. 3 prawa o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. R. P. z 1932 r. Nr 102, poz. 863) zarządzam, co następuje:
Okręg Sądu Grodzkiego w Jordanowie wyłącza się z okręgu Sądu Okręgowego w Krakowie i włącza się do okręgu Sądu Okręgowego w Nowym Sączu.
Gminę Rabka z powiatu nowotarskiego wyłącza się z okręgu Sądu Grodzkiego w Jordanowie i włącza się do okręgu Sądu Grodzkiego w Nowym Targu.
Tworzy się w Nowym Targu Wydział Zamiejscowy Sądu Okręgowego w Nowym Sączu dla okręgów Sądów Grodzkich w Czarnym Dunajcu, Jordanowie, Krościenku, Nowym Targu i Zakopanem z właściwością rzeczową obejmującą wszystkie sprawy, do których rozpoznania powołane są Sądy Okręgowe.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 marca 1948 r.