Dziennik Ustaw

Dz.U.1934.48.447

| Akt utracił moc
Wersja od: 13 czerwca 1934 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 7 czerwca 1934 r.
o zmianie okręgów sądów grodzkich w powiecie siedleckim.

Na podstawie art. 270 prawa o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. R. P. z 1932 r. Nr. 102, poz. 863) zarządzam co następuje:
§  1. Gminę Przesmyki wyłącza się z okręgu Sądu Grodzkiego w Siedlcach i włącza się do okręgu Sądu Grodzkiego w Łosicach.
§  2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 lipca 1934 r.