Zmiana okręgów sądów grodzkich w Ejszyszkach, Lidzie, Szczuczynie i Wasiliszkach w okręgu sądu okręgowego w Wilnie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1931.31.221

| Akt utracił moc
Wersja od: 10 kwietnia 1931 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 16 marca 1931 r.
o zmianie okręgów sądów grodzkich w Ejszyszkach, Lidzie, Szczuczynie i Wasiliszkach w okręgu sądu okręgowego w Wilnie.

Na podstawie art. 270 prawa o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. R. P. z 1928 r. Nr. 12, poz. 93) zarządzam co następuje:
Gminę Lebiodę powiatu szczuczyńskiego wyłącza się z okręgu sądu grodzkiego w Lidzie i włącza się ją do okręgu sądu grodzkiego w Wasiliszkach.
Gminy Wawiórkę i Zabłoć powiatu lidzkiego wyłącza się z okręgu sądu grodzkiego w Wasiliszkach i włącza się: gminę Wawiórkę do okręgu sądu grodzkiego w Lidzie, a gminę Zabłoć - do okręgu sądu grodzkiego w Ejszyszkach.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 maja 1931 r.