Zmiana okręgów sądów grodzkich w Brzezinach i Zgierzu w okręgu sądu okręgowego w Łodzi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1932.47.449

| Akt utracił moc
Wersja od: 3 czerwca 1932 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 18 maja 1932 r.
w sprawie zmiany okręgów sądów grodzkich w Brzezinach i Zgierzu w okręgu sądu okręgowego w Łodzi.

Na podstawie art. 270 prawa o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. R. P. z 1928 r. Nr. 12, poz. 93) zarządzam co następuje:
Miasto Głowno wyłącza siłę z okręgu sądu grodzkiego w Brzezinach i włącza się do okręgu sądu grodzkiego w Zgierzu.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 lipca 1932 r.