Dziennik Ustaw

Dz.U.1969.18.141

| Akt utracił moc
Wersja od: 27 czerwca 1969 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 18 czerwca 1969 r.
w sprawie zmiany obszaru właściwości Ośrodka Zamiejscowego Sądu Wojewódzkiego w Kielcach z siedzibą w Radomiu.

Na podstawie art. 5 § 2 prawa o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 1964 r. Nr 6, poz. 40) zarządza się, co następuje:
§  1. Obszar właściwości Ośrodka Zamiejscowego Sądu Wojewódzkiego w Kielcach z siedzibą w Radomiu obejmuje okręgi Sądów Powiatowych w Białobrzegach, Kozienicach, Lipsku, Radomiu i Zwoleniu.
§  2. Traci moc § 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 maja 1967 r. w sprawie zmiany obszaru właściwości i organizacji Ośrodka Zamiejscowego Sądu Wojewódzkiego w Kielcach z siedzibą w Radomiu (Dz. U. Nr 22, poz. 103).
§  3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 1969 r.