Zmiana obszaru właściwości i organizacji Ośrodka Zamiejscowego Sądu Wojewódzkiego w Kielcach z siedzibą w Radomiu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1967.22.103

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 1969 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 27 maja 1967 r.
w sprawie zmiany obszaru właściwości i organizacji Ośrodka Zamiejscowego Sądu Wojewódzkiego w Kielcach z siedzibą w Radomiu.

Na podstawie art. 5 § 2 Prawa o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 1964 r. Nr 6, poz. 40) zarządza się, co następuje:
(uchylony).
Ośrodek Zamiejscowy Sądu Wojewódzkiego w Kielcach z siedzibą w Radomiu składa się z dwóch wydziałów, a mianowicie:

- Wydziału Cywilnego Rewizyjnego dla spraw cywilnych rozpatrywanych w drugiej instancji,

- Wydziału Karnego Rewizyjnego dla spraw karnych rozpatrywanych w drugiej instancji.

Tracą moc:
1)
§ 2 lit. c) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 lipca 1957 r. w sprawie ośrodków zamiejscowych niektórych sądów wojewódzkich (Dz. U. Nr 36, poz. 154),
2)
rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 lipca 1959 r. w sprawie zmiany liczby wydziałów Ośrodka Zamiejscowego Sądu Wojewódzkiego w Kielcach z siedzibą w Radomiu (Dz. U. Nr 46, poz. 286).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 1967 r.
1 § 1 uchylony przez § 2 rozporządzenia z dnia 18 czerwca 1969 r. (Dz.U.69.18.141) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 1969 r.