Zmiana obszarów właściwości Sądów Powiatowych w Lesku i Sanoku.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1974.29.170

| Akt utracił moc
Wersja od: 10 sierpnia 1974 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 26 lipca 1974 r.
w sprawie zmiany obszarów właściwości Sądów Powiatowych w Lesku i Sanoku.

Na podstawie art. 4 § 2 Prawa o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 1964 r. Nr 6, poz. 40, z 1967 r. Nr 13, poz. 55 i z 1969 r. Nr 13, poz. 98) zarządza się, co następuje:
Ustala się w województwie rzeszowskim następujące obszary właściwości sądów powiatowych:
1)
Sąd Powiatowy w Lesku rozpoznaje sprawy z obszaru powiatu bieszczadzkiego z wyłączeniem gminy Sanok,
2)
Sąd Powiatowy w Sanoku rozpoznaje sprawy z obszaru powiatu miejskiego Sanok i gminy Sanok.
Traci moc § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 stycznia 1973 r. w sprawie zniesienia Sądu Powiatowego w Ustrzykach Dolnych, zmiany obszarów właściwości Sądów Powiatowych w Lesku i Sanoku oraz utworzenia Wydziału Zamiejscowego w Ustrzykach Dolnych Sądu Powiatowego w Lesku (Dz. U. Nr 5, poz. 31).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.