Zmiana niemieckiego rozporządzenia o kontroli handlu zagranicznego z dnia 20 grudnia 1919 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.63.473

| Akt jednorazowy
Wersja od: 27 czerwca 1923 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 14 czerwca 1923 r.
w przedmiocie zmiany niemieckiego rozporządzenia o kontroli handlu zagranicznego z dnia 20 grudnia 1919 r. (Zbiór ustaw Rzeszy Niemieckiej str. 2128).

Na zasadzie § 6 ustawy z dnia 16 czerwca 1922 r. o rozciągnięciu na ziemie górnośląskie Województwa Śląskiego Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i niektórych innych ustaw praż w przedmiocie zmian w ustawodawstwie na tych ziemiach obowiązujących (Dz. U. R. P. № 46 poz. 388) zarządza się co następuje:
Uprawnienia przyznane w §§ 1, 2, 3 i 4 rozporządzenia niemieckiego z dnia 20 grudnia 1919 r. (Dz. Ust. Rzeszy Niem. str. 2128) i w § 4 rozporządzenia z dnia 16 stycznia 1917 r. (Dz. Ust. Rzeszy Niem. str. 41) w brzmieniu rozporządzenia z dnia 22 marca 1920 r. (Dz. Ust Rzeszy Niem. str. 334) Ministrowi Gospodarki Rzeszy, względnie Komisarzowi Państwa dla zezwoleń wywozu i przywozu przechodzą na Ministra Przemysłu i Handlu zaś uprawnienia przyznane w § 9 powyższego rozporządzenia niemieckiego Rządowi Rzeszy wspólnie z Radą Rzeszy przechodzą na Radę Ministrów.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.