Art. 22. - Zmiana niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2011.75.398

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lutego 2014 r.
Art.  22. 3

(uchylony).

3 Art. 22 uchylony przez art. 10 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. (Dz.U.2013.1717) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 lutego 2014 r.