Art. 18. - Zmiana niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem świadczenia za długoletnią służbę.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.347

Akt jednorazowy
Wersja od: 24 lutego 2023 r.
Art.  18. 

Funkcjonariusz, wobec którego przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy wydano decyzję ostateczną o zwolnieniu ze służby na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy zmienianej w art. 1, art. 45 ust. 2 pkt 4 ustawy zmienianej w art. 2 oraz art. 43 ust. 3 pkt 3 ustawy zmienianej w art. 3 z datą zwolnienia ze służby wyznaczoną na dzień przypadający po wejściu w życie niniejszej ustawy, podlega zwolnieniu ze służby na podstawie przepisów dotychczasowych.