Art. 40. - Zmiana niektórych ustaw w zakresie sposobu finansowania programów mieszkaniowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1561

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 lipca 2022 r.
Art.  40. 

Do wynajmu i podnajmu przez gminę lokali mieszkalnych utworzonych albo zmodernizowanych w ramach przedsięwzięć, o których mowa w art. 3 ust. 1 i art. 5a ust. 1 ustawy zmienianej w art. 13, rozpoczętych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, nie stosuje się przepisów art. 7c ust. 2-6 ustawy zmienianej w art. 13.