Art. 36. - Zmiana niektórych ustaw w zakresie sposobu finansowania programów mieszkaniowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1561

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 lipca 2022 r.
Art.  36. 

Z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy udziały lub akcje Krajowego Zasobu Nieruchomości w społecznych inicjatywach mieszkaniowych i towarzystwach budownictwa społecznego objęte przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy w zamian za wkład pieniężny lub wartości niematerialne stają się udziałami lub akcjami Skarbu Państwa.