Art. 35. - Zmiana niektórych ustaw w zakresie sposobu finansowania programów mieszkaniowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1561

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 lipca 2022 r.
Art.  35. 

W terminie 18 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy społeczne inicjatywy mieszkaniowe dostosują umowy albo statuty spółki w zakresie obowiązku, o którym mowa w art. 33pa ust. 5 ustawy zmienianej w art. 4.