Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1495

| Akt oczekujący
Wersja od: 31 marca 2020 r.
Art.  44. 

W ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 864 i 1123) użyte w art. 13 w ust. 1 w pkt 14, w art. 16 w ust. 4 w pkt 2 i w ust. 4c we wprowadzeniu do wyliczenia i w pkt 2, w art. 19 w ust. 2a we wprowadzeniu do wyliczenia i w pkt 2 i w art. 130 w ust. 4b w pkt 2, w ust. 5 w pkt 3 i w ust. 6 w pkt 3 wyrazy "o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej" zastępuje się wyrazami "o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw".