Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1495

| Akt oczekujący
Wersja od: 8 sierpnia 2019 r.
Art.  37. 

W ustawie z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 31) w art. 2:

1) w pkt 11 wyrazy "o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej" zastępuje się wyrazami "o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw";
2) w pkt 13 wyrazy "art. 1" zastępuje się wyrazami "art. 1 pkt 1".